Солтүстік Қазақстан облысы бойынша қоршаған ортаны эмиссия төлем мөлшері

Жарияланған күні: 16.02.2016 17:10
Өзгертілген күні: 16.02.2016 17:11
Облыс маслихатының 2015ж. 14 желтоқсандағы № 40/6 ХХХХ шешіміне қосымша
 
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша қоршаған ортаны эмиссия төлем мөлшері 

2016 жылға арналған Солтүстік Қазақстан облысы үстірт көздерінің су ресурстарын пайдалану үшін төлем мөлшері

Жарияланған күні: 16.02.2016 16:39
Өзгертілген күні: 16.02.2016 16:41

2015 жылғы 14 желтоқсандағы облыс маслихатының XXXX сессиясының № 40/7 шешіміне қосымша

 

 

 

 

2016 жылға арналған

Солтүстік Қазақстан облысы үстірт көздерінің су ресурстарын пайдалану үшін төлем мөлшері

 

Тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті кері қайтару өтініш

Жарияланған күні: 09.02.2016 15:43
Өзгертілген күні: 09.02.2016 15:49

Өтініш бланк «Тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті   кері қайтару өтініш».

     Республика Салық кодексінің 276-22 бабына сәйкес тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті   кері қайтару ережесі анықталды. 

Тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті   кері қайтару   мынадай жағдайларда  жүргізіледі:

По срокам представления и исчисления суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу (КПН) после сдачи декларации на 2015 год

Жарияланған күні: 17.04.2015 14:46
Өзгертілген күні: 17.04.2015 14:47

 

       В соответствии с пунктом 5 статьи 141 Налогового кодекса Расчет суммы авансовых платежей по КПН, подлежащей уплате за период после  сдачи декларации по КПН за предыдущий налоговый период (формы 101.02), представляется не позднее 20 апреля 2015 года в  орган государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика.

       Сумма авансовых платежей по  КПН, подлежащая уплате после сдачи декларации за предыдущий налоговый период, рассчитывается по формуле:

АП 2015 г. = (3/4*КПН по декларации за 2014 г.)