Жарияланған күні: 17.04.2015 14:43
Өзгертілген күні: 14.02.2018 11:55

2015 жылға  декларацияны    тапсырғаннан кейін корпоративті табыс салығы бойынша  (КТС)  аванстық төлемдер  сомасын есептеп шығару және тапсыру мерзімдері бойынша

      Салық кодексінің  141 бабы 5 тармағына  сәйкес    алдыңғы салық кезеңi үшiн КТС         бойынша (2010ж.) декларация тапсырғаннан кейін кезең ішіндегі  төленуге жататын, (101.02 нысаны) есептелген аванстық төлемдер сомасы  2015 жылдың 20 сәуірінен кешіктірмей салық төлеушінің орналасқан жері бойынша мемлекеттік ікірстер органына тапсырылады. 

      Алдыңғы салық кезеңi үшiн корпоративтiк табыс салығы жөнiндегi декларацияны тапсырғаннан кейін  төленуге жататын КТС  бойынша АТ  сомасының   есеп-қисабы  формула бойынша есептеледі:

АТ 2015ж.  = (3/4* 2014 ж.  үшін  декларация бойынша КТС)

АТ 2015ж.  = 2015жылдың 2,3,4 тоқсандарына аванстық төлемдер сомасы;

       2014жылға декларация бойынша КТС- 2014 жылға декларация бойынша есептелген, корпоративті табыс салығының сомасы.

      Жоғарыда көрсетілген баптың 7 тармағымен көзделген, корпоративті табыс салығы бойынша аванстық  төлемдерді  есептеу  және төлеу бойынша осы бапта көзделген міндеттілік қолданылатын, алдыңғы салық кезеңінің қорытындылары бойынша залал шеккен салық салынатын табысы жоқ  салық төлеушілер  алдыңғы салық кезеңінің қорытындысы бойынша  және оларға Салық кодексімен КТС бойынша аванстық   төлемдерді төлеу және есептеу бойынша міндеттілік жүктелген  салық төлеушілер, ағымдағы салық кезеңіндегі  корпоративті табыс салығының болжамды сомасын негізге ала отырып,   аванстық төлемдердің есеп-қисабын  салық органына  табыс етуге міндетті.

       Салық кодексінің  141 бабы 3 тармағына  сәйкес  алдыңғы салық кезеңi үшiн 2014жылға корпоративтiк табыс салығы бойынша декларация тапсырғаннан кейiн төлемге жататын, 2015 жылдың 2,3,4 тоқсандарына аванстық төлемдер сомасы әр айдың 25 күнінен кешіктірмей, теңдей үлестермен төленеді.

2014 жылға КТС бойынша декларацияны тапсырғаннан кейінгі кезеңде төлеуге жататын, 2015 жылға КТС бойынша АТ сомасы, КТС бойынша АТ сомасының қосымша  есеп-қисабында көрсетілген, түзету ескеріліп, теріс мәні болуы мүмкін емес.

       Салық кодексінің  142 бабы 3 тармағына сәйкес 2015 жыл бойына  бюджетке енгізілген аванстық төлемдер сомасы, 2015 жылға КТС бойынша декларация бойынша есептелген  корпоративтік табыс салығын төлеу есебіне есепке жатқызылады.

2016 жылға  декларацияны    тапсырғаннан кейін корпоративті табыс салығы бойынша  (КТС)  аванстық төлемдер  сомасын есептеп шығару және тапсыру мерзімдері бойынша

Салық кодексінің  141 бабы 5 тармағына  сәйкес    алдыңғы салық кезеңi үшiн КТС         бойынша (2010ж.) декларация тапсырғаннан кейін кезең ішіндегі  төленуге жататын, (101.02 нысаны) есептелген аванстық төлемдер сомасы  2016 жылдың 20 сәуірінен кешіктірмей салық төлеушінің орналасқан жері бойынша мемлекеттік ікірстер органына тапсырылады. 

Алдыңғы салық кезеңi үшiн корпоративтiк табыс салығы жөнiндегi декларацияны тапсырғаннан кейін  төленуге жататын КТС  бойынша АТ  сомасының   есеп-қисабы  формула бойынша есептеледі:

АТ 2016ж.  = (3/4* 2015 ж.  үшін  декларация бойынша КТС)

АТ 2016ж.  = 2016жылдың 2,3,4 тоқсандарына аванстық төлемдер сомасы;

 2015жылға декларация бойынша КТС- 2015 жылға декларация бойынша есептелген, корпоративті табыс салығының сомасы.

        Жоғарыда көрсетілген баптың 7 тармағымен көзделген, корпоративті табыс салығы бойынша аванстық  төлемдерді  есептеу  және төлеу бойынша осы бапта көзделген міндеттілік қолданылатын, алдыңғы салық кезеңінің қорытындылары бойынша залал шеккен салық салынатын табысы жоқ  салық төлеушілер  алдыңғы салық кезеңінің қорытындысы бойынша  және оларға Салық кодексімен КТС бойынша аванстық   төлемдерді төлеу және есептеу бойынша міндеттілік жүктелген  салық төлеушілер, ағымдағы салық кезеңіндегі  корпоративті табыс салығының болжамды сомасын негізге ала отырып,   аванстық төлемдердің есеп-қисабын  салық органына  табыс етуге міндетті.